logo
banner
सरदार ३२१२

सरदार ३२१२

मालकाचे नाव
रोशन रिकामे आणि अंकुश मुंढे
पत्ता
चिंचवली तर्फे तळोजे, पनवेल, रायगड
जात
खिल्लार
ड्राइवर
कुणाल ड्राइवर (आंबेशिव )
खांदा
डावी

फोटो

photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा