logo
banner
बटर

बटर

मालकाचे नाव
पांडुरंग लाड
पत्ता
कुंभारगाव, कडेगांव, सांगली
जात
खिल्लार
ड्राइवर
चंदर कारभारी
खांदा
उजवी
बैल हुशार आहे. दोन्ही खांदी पळतो.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • कुंभारगाव
  • तडसर
  • असद
  • तांबवे

तुमच्या बैलाची नोंद करा