logo
banner
चिक्या २५०७

चिक्या २५०७

टोपण नाव
शंकर
मालकाचे नाव
चिं शिवराज केचे -पाटील
पत्ता
जांबुड, माळशिरस, सोलापूर
जात
गावरान खिललार
ड्राइवर
हनुमंत कचरे
खांदा
उजवी
शेती विषयक आहे शर्यतीला पळतोय चेतन व पैदास हा करीता चालू आहे

पुरस्कार

पिटकेशवर पेहे सांगोला

तुमच्या बैलाची नोंद करा