logo
banner
महाकाल 5151

महाकाल 5151

टोपण नाव
छोटा भारत
मालकाचे नाव
आकाश शेठ काळे,हर्षल दादा पवार, सार्थक अप्पा गायकवाड
पत्ता
काळेवाडी पुणे, हवाली, पुणे
जात
मैसूर
ड्राइवर
छोट्या ड्रायव्हर कोराळे, अर्जुन ड्रायव्हर मावळवाला
खांदा
दोन्ही खांदी बाहेरून आतून

फोटो

photo

पुरस्कार

मवाळ मुळशी केशरी 2023

तुमच्या बैलाची नोंद करा