logo
banner
पेढा

पेढा

टोपण नाव
कोहिनुर
मालकाचे नाव
दादासो मोहिते
पत्ता
नागठाणे, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
अप्पा ड्रायवर लोणी
खांदा
दोनी खांदी

पुरस्कार

  • दोन वेळा फायनल चा मानकरी
  • 1 फायनल झाली नाही

तुमच्या बैलाची नोंद करा