logo
banner
पृथ्वी

पृथ्वी

टोपण नाव
पृथ्वी
मालकाचे नाव
समीर साळुंखे
पत्ता
अपशिंगे मिलिटरी, सातारा, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
हर्षद ड्रायव्हर
खांदा
दोन्ही खांदे
बैल खूप पळतो

पुरस्कार

महाराष्ट्र केसरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा