logo
banner
बलमा

बलमा

टोपण नाव
कैची
मालकाचे नाव
रणजित जाधव
वय
आदत
पत्ता
गोवे (लिंब), सातारा
जात
मैसुरी - खिल्लार
ड्राइवर
सोन्या ड्रायव्हर
खांदा
2 खांदी
आदात वासरू आहे.

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा