logo
banner
बाजीराव

बाजीराव

टोपण नाव
बाजी
मालकाचे नाव
भोईर ट्रान्सपोर्ट
पत्ता
उंबार्ली, अंबरनाथ, ठाणे
जात
गावरान खिल्लार
ड्राइवर
आप्पा ठाकरे खोणी, बाल्या पैलवान काकडवाल
खांदा
चारही खांदी
गावरान खिलार बैल असुन आदत आहे बैल चारही खांदी बैलाच वय दीड वर्ष आहे

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

मारशीरस मध्ये 2 दिनजोड

तुमच्या बैलाची नोंद करा