logo
banner
जॅकेट

जॅकेट

टोपण नाव
0909
मालकाचे नाव
आकाश खिलारे पाटील, कुणाल दाभाडे, 0909 ग्रुप मुळशी
पत्ता
खिलारेवाडी, मुळशी, पुणे
जात
कोसा खिल्लार
ड्राइवर
छोट्या ड्रायव्हर कोरहाळे
खांदा
चारही खांदी आतून बाहेरून
बैल हा दोन्ही खांदी आतून बाहेरून पळतो. जसा त्याला बैल असेल तसा तो सोबत घेऊन पळतो.

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

1 महिन्यात 5 बिनजोड

तुमच्या बैलाची नोंद करा