logo
banner
संभा

संभा

मालकाचे नाव
रविंद्र आंग्रे
पत्ता
आंग्रेवाडी(भुकूम), मुळशी, पुणे
जात
धनगर खिल्लार
खांदा
दोन्ही खांदी
सांभा बैल दोन्ही खादी पब्लिक ने पळणारा बैल आहे

फोटो

photo

पुरस्कार

  • मुळशी केसरी भुकूम-प्रथम क्रमांक
  • सुरली-प्रथम क्रमांक
  • तांदुळवाडी-फायनल चा मानकरी
  • कार्वे-चतुर्थ क्रमांक
  • फुरसुंगी-पंचम क्रमांक

तुमच्या बैलाची नोंद करा