logo
banner
पैलवान

पैलवान

मालकाचे नाव
पै गणेश सणस, सुशांत सणस, धीरज वाशिवले
पत्ता
एकसर, वाई, सातारा
जात
खिल्लार
खांदा
दोन्ही खांदी फिट

फोटो

photo

पुरस्कार

अनेक बिनजोड व पसरणी केसरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा