logo
banner
इंग्रज

इंग्रज

टोपण नाव
सुंदर
मालकाचे नाव
सचिन दादा काकडे आणि प्रवीण काकडे
पत्ता
पांगारे, हावेली, पुणे
जात
धनगरी खिल्लर
ड्राइवर
सुराज ड्राइवर
खांदा
दोन्ही खांदी
बैलाला स्पीड आहे. बैलाला पेहारा देयाचा असेल तर टॉप चा देयाचा.

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा