logo
banner
राजा

राजा

टोपण नाव
9167
मालकाचे नाव
प्रताप सुर्वे
वय
दुस्सा
पत्ता
खंबाळे (भा.), खानापूर, सांगली
ड्राइवर
सुरज ड्राइवर / गुंडा ड्राइवर
खांदा
उजवी
राजा खोंड दुस्सा आहे. तो पब्लिक साईड पण पळतो. राजाने ना फक्त १४ मैदानं केलेते.

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

  • बिंजोड - २
  • पेडगाव मैदानं मध्ये गट २ नं ला उतरली
  • ३ मैदानं गट पास केल्या (१४ मैदानं मैदानं मध्ये)

तुमच्या बैलाची नोंद करा