logo
banner
विराट

विराट

मालकाचे नाव
सोमनाथ ( गंभीर ) शेठ हापसे पाटील
पत्ता
ब्राम्हणी, राहुरी, अहमदनगर
जात
म्हैसूर
ड्राइवर
महाराष्ट्र केसरी धनु भाऊ काळे
खांदा
उजवा
फंट्या ग्रुप चा Public King म्हणुन ओळख.

फोटो

photo

पुरस्कार

घोडाबैल शर्यत मैदान नगर जिल्हा.

तुमच्या बैलाची नोंद करा