logo
banner
बादल

बादल

टोपण नाव
बादल
मालकाचे नाव
विजय थोरात
पत्ता
मंचर चांडोली बुद्रुक, आंबेगाव, Pune
जात
मैसूर जात
खांदा
उजव्या खांदी
बैलाचे नाव बादल हा आंबेगाव केसरी आहे बादल हा उजव्या खांदी पळतो

फोटो

photo

पुरस्कार

१. कळंबएक नंबर फायनल २. कारेगाव तीन नंबर फायनल ३. निमगाव दावडी दोन नंबर फायनल 4. मंचर चार नंबर फायनल 5. चांडोली एक नंबर फायनल

तुमच्या बैलाची नोंद करा