logo
banner
कृष्णा

कृष्णा

टोपण नाव
क्रिश
मालकाचे नाव
निलेश, तेजस,अनिकेत
पत्ता
पसरणी, वाई, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
बारीक ,सोमा, सोन्या
खांदा
दोन्ही खांदी
कृष्णा दोन्ही खांदी पळतो. बैलाला तळ जास्त आहे. सुट्टी चांगल्या प्रकारे होते.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • आमदार केसरी कोरेगाव
  • कुमठे मैदान
  • पसरणी मैदान

तुमच्या बैलाची नोंद करा