logo
banner
हारण्या

हारण्या

टोपण नाव
दादा
मालकाचे नाव
आदित्य दत्तात्रेय पायगुडे
पत्ता
माणगांव तर्फे वासरे, कर्जत, रायगड
जात
खिल्लार
ड्राइवर
पायगुडे
खांदा
डावा
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील माणगांव ह्या गावचा हारण्या हा बैल आदित्य पायगुडे यांच्या मालकीचा आहे. हा बैल खिल्लार जातीचा असून दोन दाती आहे

फोटो

photo

पुरस्कार

  • कामशेत सेंकद मैदानात 4 नंबरचा मानकरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा