logo
banner
भुजा

भुजा

मालकाचे नाव
अक्षय अशोक घाडगे
पत्ता
ललगुण, खटाव, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
संदीप पैलवान
खांदा
4 खांदी
महाराष्ट्रात नाव व 250 फायनल जिंकणारा बैल अखंड 17 वर्ष पळणारा बैल.

पुरस्कार

  • ढवळ बिनजोड
  • खडकी
  • मलवडी 1 नंबर फायनल चा मानकरी
  • हुसेनपुर 10 बिनजोड विन

तुमच्या बैलाची नोंद करा