logo
banner
राजा

राजा

टोपण नाव
ठाकूर
मालकाचे नाव
हनुमंत अंकुश डफाळ
पत्ता
जवळा, जामखेड, अहमदनगर
जात
खिल्लार
ड्राइवर
सोन्या ड्रायव्हर
खांदा
दोन्ही खांदी पब्लीक
आदत दोन्ही खांदी पब्लीकच फिट आहे घोडयासोबत सराव आहे

फोटो

photo

पुरस्कार

बिनजोड , बीड घोड्यासोबत सराव

तुमच्या बैलाची नोंद करा