logo
banner
राजा

राजा

टोपण नाव
ठाकूर
मालकाचे नाव
अक्षय घाडगे
पत्ता
ललगुण, खटाव, सातारा
जात
म्हैसुरी
ड्राइवर
रामा डायव्हर
खांदा
आतुन दोन्ही साईट
आतुन दोन्ही साईट मुबंई मध्ये पळालेला बैल.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • मुबंई मध्ये बिनजोड
  • निंबुत मध्ये बिनजोड

तुमच्या बैलाची नोंद करा