logo
banner
लक्ष्या

लक्ष्या

मालकाचे नाव
राकेश पाटील
पत्ता
करमुड, चाळीसगाव, जळगाव
जात
जर्सी गावरान क्रॉसिंग
ड्राइवर
राकेश पाटील
खांदा
डावी
बैल नंबर मध्ये राहतो. बैल बिनजोड खेळतो.

फोटो

photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा