logo
banner
सत्या 777

सत्या 777

मालकाचे नाव
शुभम कामठे, अजय शेंडकर, अभि शेंडकर
पत्ता
चांबळी, पुरंदर, पुणे
जात
मैसुर
ड्राइवर
शुभम ड्रायव्हर चांबळीकर
खांदा
उजवी

फोटो

photo

पुरस्कार

  • वारवडी ओपन मैदानात एक नंबर
  • पठारवाडी ओपन मैदानात गट पास
  • चांबळी ओपन मैदानात गट पास
  • वेळू दूसा मैदानात एक नंबर
  • यवत आदत मैदानात एक नंबर
  • तोंडल आदत मैदानात दोन नंबर
  • सासवड गोटेमाळ आदत मैदानात तीन नंबर

तुमच्या बैलाची नोंद करा