logo
banner
हिरा

हिरा

मालकाचे नाव
बाळासाहेब चव्हाण
पत्ता
शेटफळ हवेली, इंदापुर, पुणे
जात
खिल्लार
ड्राइवर
बाळासाहेब चव्हाण
खांदा
दोन्ही खांदी
हिरा हा आतिशय शाना बैल आहे. त्याच्या सोबत कोणताही बैल असो किंवा आदत असो त्यानला समजुन घेतो.

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

बिनजोड चा मानकारी

तुमच्या बैलाची नोंद करा