logo
banner
सुंदर

सुंदर

टोपण नाव
सुंदऱ्या
मालकाचे नाव
हणमंत भोपते ( बापू)
पत्ता
खोडशी कराड, कराड, सातारा
जात
खिल्लार
खांदा
दोन्ही खांदी
बैलाला दोन्ही खांदी चांगले स्पीड आहे. विषय हार्ड 🤣 चांगले पैरे नाही भेटत .

पुरस्कार

विषय काळजाचा पैरा त्यामुळे गुलाल नाही☺️

तुमच्या बैलाची नोंद करा