logo
banner
सोन्या

सोन्या

मालकाचे नाव
राम सुनिल सावळकर
पत्ता
खामगाव, फलटण, सातारा
जात
काजळी खिल्लार
ड्राइवर
आदित्य ड्रायव्हर खामगांकर
खांदा
दोनी खांदी आतुन
बैलाचा पळ चांगला आहे. बैल आतुन दोन्ही खांदी पळतो.

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा