logo
banner
बिरज्या

बिरज्या

टोपण नाव
3300
मालकाचे नाव
बबलू पाटील तांबवे
पत्ता
तांबवे, कराड, सातारा
जात
खिलार
ड्राइवर
सोमा ड्राइवर वाघेरी,सोन्या ड्राइवर अभयचिवाडी, अक्षय ड्राइवर बनवडी, भैया ड्राइवर वाटेगाव
खांदा
दोन्ही खांदी आतून बाहेरून

फोटो

photo
photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा