logo
banner
महाकाल

महाकाल

टोपण नाव
वाईकरांचा महाकाल 700
मालकाचे नाव
पै महेश काका डोंगरे
पत्ता
वाई, सातारा
जात
मैसूरी
ड्राइवर
प्रकाश ड्राइवर (चंचळीकर), अतुल ड्राइवर (अनवडी)
खांदा
दोन्ही खांदी पब्लिक
Speed King

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

  • रोहिडा केसरी भोर 2024 प्रथम क्रमांक HF Deluxe चा मानकरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा