logo
banner
महाराज

महाराज

मालकाचे नाव
हर्षद मोकाटे आणि ओंकार खाटपे
पत्ता
मालखेड, हवेली, पुणे
जात
म्हैसूर
खांदा
4 खांदी
बैल 4 खांद फिट आहे. बैल डावी खांद फुल्ल स्पीड आहे. पब्लिक ला बैल वाढतो.

फोटो

photo
photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा