logo
banner
चंद्रा

चंद्रा

टोपण नाव
चंद्रा
मालकाचे नाव
क्रिश पाटील
पत्ता
तिवसाळा, घाटंजी, यवतमाळ
जात
गावरान
खांदा
सात सेकंद तीन
शंकर पट येथील भांबोरा

पुरस्कार

आमचा बैल पळतो

तुमच्या बैलाची नोंद करा