logo
banner
शंभू

शंभू

टोपण नाव
ब्लॅक टायगर शंभू
मालकाचे नाव
सत्तार भाई सय्यद आणि जय भाऊ कुंटे
पत्ता
निरा, पुरंदर, पुणे
जात
सलगर
ड्राइवर
हिंद केसरी दादा ड्रायव्हर ढवळ
खांदा
चारही खादी

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा