logo
banner
तात्या ९६५७

तात्या ९६५७

टोपण नाव
तात्या
मालकाचे नाव
प्रेम (भैय्या) ढवळे
पत्ता
पाहुणेवाडी (दत्तोबानगर), बारामती, पुणे
जात
खिल्लार
खांदा
पब्लिक किंग उजवा खांदा
तात्या हा आदत आहे आणि तो ०२/०१/२४ ला आदत झालेला आहे

तुमच्या बैलाची नोंद करा