logo
banner
सोन्या

सोन्या

मालकाचे नाव
विराज पाटील (संदीप पाटील)
पत्ता
वाखाण, कराड, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
सुनील ड्रायवर(माजगाव),सचिन ड्रायवर(कि.म.गड)
खांदा
चारी खांदी
  • रंग-कोसा पंढरा
  • उजवी बाजु पब्लिक कडून फिट्ट
  • डावी बाजू पण फिट्ट
  • दोन दाती

फोटो

photo

पुरस्कार

  • नेर्ले (डबल)
  • करवडी
  • बलवडी

तुमच्या बैलाची नोंद करा