logo
banner
महाकाल

महाकाल

मालकाचे नाव
कृष्णा गणपती मोरे
पत्ता
देवराष्ट्रे, कडेगाव, सांगली
जात
म्हैसुरी
ड्राइवर
अच्युत ड्राइवर, नागू ड्राइवर, शरद ड्राइवर, बारीक ड्राइवर
खांदा
उजवा व डावा पब्लिक
दोन्ही साईड पब्लिक ने पाळतो

फोटो

photo
photo
photo
photo

पुरस्कार

  • रेठरेधरण
  • करमाळे
  • नेरले
  • देवराष्ट्रे
  • पलूस
  • कुंभारगाव
  • इस्लामपूर
  • तांबवे
  • नेवरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा