logo
banner
फायटर

फायटर

टोपण नाव
8131
मालकाचे नाव
सोनू थोरवे, साहिल चव्हाण, रोशन टोकरे
पत्ता
गणेगाव, नेरल, कर्जत, रायगड
जात
धनगरी खिल्लार
ड्राइवर
सचिन लोभी चांदाई
खांदा
चारी खांदी
हा बैल मुंबई ला बिनजोडला पळतो आणि घाटावर पण पळतो. ह्याला ओव्हरटेक चा बादशहा बोलतात.

फोटो

photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा