logo
banner
योगी

योगी

टोपण नाव
2222
मालकाचे नाव
शिवांश रोहन कोंडीलकर
पत्ता
कुळगावं बदलापूर, अंबरनाथ, ठाणे
जात
म्हैसुरी
खांदा
चारी खांदी आतून बाहेरून, पब्लिक ला फिट
बैल हा चारी खांदी पळतो. योगी बैल हा दोन्ही खांदी ब्लिक ला पळतो. बैल हा खालून आणि निकालाला गाडी ओढून लावतो.बैलाचा पळ हा राक्षसी आहे. बैलाची लांबी आणि उंची जास्त आहे.योगी नामांकित सप्तहिंदकेसरी भारत बैलाच्या दावणीतला आहे.

फोटो

photo
photo
photo
photo
photo
photo

पुरस्कार

बिनजोडचा बादशाह!

तुमच्या बैलाची नोंद करा