logo
banner
वजीर

वजीर

टोपण नाव
कैची
मालकाचे नाव
सुदाम चव्हाण
पत्ता
उज्जणी, सिन्नर, नाशिक
जात
म्हैसूर
ड्राइवर
गोविंदा ड्रायव्हर चव्हाण
खांदा
चारही खांदी
कैची बैल, सर्वांचा लाडका, पब्लिक किंग बैल

पुरस्कार

उसाटने मैदान , नाशिक म्हसरूळ

तुमच्या बैलाची नोंद करा