logo
banner
लाडक्या

लाडक्या

मालकाचे नाव
सोमनाथ पवार
पत्ता
शिवानी, कडेगाव, सांगली
जात
म्हैसूर
खांदा
दोनही खांदी

फोटो

photo

पुरस्कार

  • पळसावडे २०२२

तुमच्या बैलाची नोंद करा