logo
banner
नखर्या

नखर्या

टोपण नाव
लाल बुलट
मालकाचे नाव
दिवेश शेलार,राज शेलार
पत्ता
खालिंग, भिवंडी, ठाणे
जात
गावरान
ड्राइवर
मयुरेश शेलार
खांदा
दोन्ही खांदी
बैल दोन्ही खांदी चांगला पलतो.

पुरस्कार

  1. देसाई मैदानावर ३बीनजोड जिंकलेला आहे
  2. इताडे मैदानात २८ हजार पर्यंत बक्षीस घेतला आहे

तुमच्या बैलाची नोंद करा