logo
banner
हिंदकेसरी बाज्या

हिंदकेसरी बाज्या

टोपण नाव
राजा
मालकाचे नाव
काका साहेब शिंदे
पत्ता
जाधववाडी, माळशिरस, सोलापूर
जात
धनगरी खिल्लार
ड्राइवर
चिवला डायवर
खांदा
दोनी खांदी पब्लिक चा बादशाह
निकाल चा बादशाह कडचि गाडी बघून पळणारा पब्लिकचा बेताज बादशाह

फोटो

photo
photo
photo
photo

पुरस्कार

जुना बैलपोळा मैदान हिंदकेसरी माळशिरस पुसेगाव मैदान आणि कोरेगाव मैदान

तुमच्या बैलाची नोंद करा