logo
banner
लारा

लारा

मालकाचे नाव
नंदु सागडे
पत्ता
गराडे, पुरंदर, पुणे
जात
गावरान खिलार
ड्राइवर
छोट्या ड्राइवर कोराळे
खांदा
दोन्ही खांदी आतुन
ओव्हरतेक किंग

पुरस्कार

पेडगाव हिंदकेसरी / इत्यादी....

तुमच्या बैलाची नोंद करा