logo
banner
माणदेशी एक्स्प्रेस Jontya

माणदेशी एक्स्प्रेस Jontya

मालकाचे नाव
संतोष जाधव
वय
आदत
पत्ता
दहिवडी, माण, सातारा
जात
खिलार
ड्राइवर
अनिश जाधव दहिवडी
खांदा
दोन्ही खंदी पब्लिक
दहिवडी करांचा Jontya अशी बैलाची ओळख आहे. जोंत्या आदत आहे.

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

  • पुरंदर केसरी
  • न्हरे महाराष्ट्र चाम्पीयन
  • सरपंच केसरी बिदाल
  • जायगाव (ओपन)
  • गोसावीवाडी (ओपन)
  • कातर खटाव
  • दहिवडी (प्रथम क्रमांक)
  • तरडप

तुमच्या बैलाची नोंद करा