logo
banner
माणिक

माणिक

मालकाचे नाव
आबा माने
पत्ता
शिवणी, कडेगाव, सांगली
जात
खिल्लार
ड्राइवर
रवी ड्रायवर कामथी
खांदा
डावा
खालुन वर पर्यंत तेच स्पीड

फोटो

photo

पुरस्कार

  1. लोणी
  2. घोटी
  3. पेडगाव गट पास

तुमच्या बैलाची नोंद करा