logo
banner
किसना

किसना

मालकाचे नाव
संदीप ढवालकर
पत्ता
मजगांव, खालापुर, रायगड
जात
मैसुरी
ड्राइवर
रोशन हडप
खांदा
4 खांदी
बैल शांत आहे

पुरस्कार

सलग 35 बिंजोड चा मनकारी

तुमच्या बैलाची नोंद करा