logo
banner
जाणू

जाणू

टोपण नाव
थैमान
मालकाचे नाव
यश सोनावणे, अभि सोनावणे
पत्ता
सोळशी सातारा, कोरेगाव, सातारा
जात
म्हैसुरी
ड्राइवर
बजरंग ड्रायवर
खांदा
उजवी
तळ जास्त. कडेला गाडी असेल तर खूप स्पीड.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • 5 बिनजोड
  • 2 फायनल

तुमच्या बैलाची नोंद करा