logo
banner
जॅक

जॅक

मालकाचे नाव
शिवण्या कॉन्ट्रॅक्टर मनस्वी सौरभ गायकवाड
पत्ता
दहिवडी, माण, सातारा
जात
क्रॉस खिल्लार
ड्राइवर
सूरज ड्रायवर पवारवाडी
खांदा
दोन्ही खांदी
10 व्या महिन्यात पेडगाव हिंद केसरी मैदानात गट पास , बोरजाई वाडी मध्ये पहिल्या मैदानातं गुलाल

पुरस्कार

  • बोरजाईवाडी बिनजोड
  • पेडगाव हिंडकेसरी मैदानात 10 व्या महिन्यात गट पास

तुमच्या बैलाची नोंद करा