logo
banner
जब्या

जब्या

मालकाचे नाव
शेखर साबळे
पत्ता
वडुथ, सातारा
जात
धनगरी खिल्लार
खांदा
चारही बाजूंनी
चारही बाजूंनी चांगला पळतो.

फोटो

photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा