logo
banner
शिवा

शिवा

मालकाचे नाव
अमीर तांबोळी
पत्ता
मोहिते वडगाव, कडेगांव, सांगली
जात
मैसूरी
ड्राइवर
संग्राम ड्रायवर असद
खांदा
दोन्ही खांद्दी
दोन्ही खंद्दी पळतो. शाना पळतो.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • नेर्ले आणि बलवडी

तुमच्या बैलाची नोंद करा