logo
banner
शंकर

शंकर

मालकाचे नाव
श्री प्रमोद सखाराम हारपूडे
पत्ता
गावठाण, लोणावळा, मावळ, पुणे
जात
म्हैसूरी
ड्राइवर
स्वतः किंव्हा पप्पू राचकर
खांदा
डावा खांदी
शंकर बिनजोड शर्यत व ओपन मैदान सुद्धा करतो

फोटो

photo
photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा