logo
banner
बाजीराव

बाजीराव

मालकाचे नाव
मनोज मांडेकर
पत्ता
बोरज, मावळ, पुणे
जात
धनगर मैसूर
ड्राइवर
सागर केदारी
खांदा
डावी
बैल सेकंदाच्या लय पळतो तीन बिन जोड मारल्यात दुसऱ्या बाईला संग चांगला बोलतो

पुरस्कार

बाजीराव आणि फायर

तुमच्या बैलाची नोंद करा