logo
banner
राजा

राजा

मालकाचे नाव
सोमनाथ लालगुडे
पत्ता
कुसगाव खुर्द, मावळ, पुणे
जात
म्हैसूर मोरा मिक्स
ड्राइवर
प्रफुल लालगुडे
खांदा
दोन्ही उजवा फिट

फोटो

photo
photo
photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा